Gedichtkunst | Elizabeth Koning

how to create a site

Elbert Gonggrijp

Elbert Gonggrijp (Alkmaar 1965) begon in 1981 met het schrijven van gedichten. In het begin geïnspireerd door het werk van Rutger Kopland. Later ontwikkelde hij zijn eigen persoonlijke stijl met daarin de, voor hem zo karakteriserende, schijnbare tegenstelling tussen waarneming en de waarnemer, welke zowel de menselijke natuur als de natuur om ons heen kan betreffen. -Verwondering om al wat ons omringt-

In zijn gedichten zoekt Elbert Gonggrijp naar een evenwicht tussen beeld en taal door middel van een eigen dichterlijke spreektoon, een natuurlijke toon, waar ook de klank en soms het ritme belangrijk is.  

De dichtbundels Ruisende stilte 2003, Zout 2005, Gebroken wit 2005 en Ontvreemd domein 2007 zijn allen in beperkte oplage uitgegeven en reeds uitverkocht. 2 september 2011 verscheen zijn nieuwste bundel "Voorbij elk kijken". Zie dichtbundels Zie ook zijn website http://www.natuurgedichten.blogspot.com/

Elizabeth Koning


Ingewikkeld

Elizabeth Koning – Model Xueli

Kanik invoelen hoe je werkelijk was bedoeld? Je bent een wezenloos verhaal, je benadert hoe water vissen doet ademen. Je bent zo zichtbaar onwaar,
zo onzichtbaar van verstaan.

Hoelanger jij jezelf verzwijgt, hoe minder jij jezelf openbaart. Mysterieus ben je duidelijk en zonneklaar. Je hebt je ogen geloken en wikkelt je in stilzwijgen. Er is geen wereld zo gesloten onaf als jij.

Ergensnog een ingehouden gebaar, een glimp van een glimp, iets buiten dit hedendaagse leven. Wat zich doet gissen heeft kop noch staart, heeft aan sereen en wit nooit genoeg.

Hetgezicht naar binnen gekeerd om elke vraag buiten te sluiten. Zo aanwezig elders buiten het oppervlakkig kijkend oog –

ElbertGonggrijp,
Egmond aan den Hoef,
dinsdag 2 oktober 2018 

Elizabeth Koning is an International award-winning artist, selected among the 25 Best Talented European Photographers !